Bestuur

Scouting Maarn kent twee besturen, die beide bestaan uit een aantal ouders en een aantal mensen van de leiding. Deze besturen ondersteunen op de achtergrond dat er scoutingactiviteiten kunnen plaatshebben in Maarn.

Het stichtingsbestuur ‘Scouting Maarn-Maarsbergen’ beheert de beide gebouwen. Dit bestuur zorgt ervoor dat de canon en huur aan de langeigenaren van het Huis te Maarn op tijd wordt betaald, en dat de gebouwen in goede staat blijven. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld allerlei reparaties gaande aan gebouw de Verrassing (uit 1914). De stichting kent geen leden.

Het verenigingsbestuur ‘Scoutinggroep Ridder Fulco’ faciliteert de activiteiten van scouting Maarn. Alle (ouders van) jeugdleden en mensen van de leiding zijn lid van deze vereniging. Zij betalen daar contributie voor. De vereniging huurt de gebouwen van de stichting, om te zorgen dat daar activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het verenigingsbestuur komt ongeveer eens per twee maanden bij elkaar; ongeveer iedere maand is er een overleg tussen leiding en bestuur. Tevens wordt er twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.